Diễn đàn W88

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-09-13 08:22:07

ElbaRamon
Member
From: United States, Chelmsford
Registered: 2020-09-13
Posts: 4

BKAV và Bphone cũng hiểu rất rõ

Hỗ trợ cả hệ sinh thái nông nghiệp.
Tại sao  không .
Đúng ra, Bphone đc làm ra là dành cho tất cả.
Lạc Việt 2020 Bình luận: 11     Nhận  thông  báo    Hỗ trợ cả hệ sinh thái nông nghiệp.
Tại sao  không .
Đúng ra, Bphone đc làm ra là dành cho tất cả mọi người, trừ nhóm anti thuê thân tàu mà thôi.
Rất tự hào, phải  không  sếp.
Báo xấu       bphone       11 Bình luận        DemahTÍCH CỰC  Huhu.
Được bao nhiêu tiền cho 1 bài viết ntn nhỉ

Offline

Board footer

Powered by FluxBB